Алавердян Лусине Ваграмовна

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Алавердян Лусине Ваграмовна
Lusine Alaverdyan
Алавердян Лусине Ваграмовна1.jpg
На английском: Lusine Alaverdyan
На армянском: Լուսինե Վահրամի Ալավերդյան
Краткая информация:
Кандидат юридических наук

Биография

Образование

 • 2000-2004 гг. ЕГУ, бакалавриат факультета правоведения
 • 2004-2006 гг. ЕГУ, магистратура факультета правоведения
 • 2007-2012 гг. ЕГУ, кандидат юридических наук

Карьера

 • 2006-2013 гг. главный специалист отдела анализа заявлений граждан юрист-консультативного управления Конституционного Суда РА
 • с 2011 г.- преподаватель кафедры правоведения и методики ее преподавания, факультета правоведения и истории Армянского Государственного Педагогического университета имени Х. Абовяна
 • 2013 г.- заведующая отделом анализа заявлений граждан юрист-консультативного управления Конституционного Суда РА

Сочинения

 • Սահմանադրական դատարանի որոշումների իրավական բնույթը, «Սահմա¬նադրական արդարադատության հիմնախնդիրները և զարգացման միտումներն արդի ժամանակաշրջանում հոդվածների ժողովածու», 2007, էջեր 157-176 :
 • Դատական նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր, «Դատական իշխանություն», 3/92, 2007, էջեր 25-33:
 • Սահմանադրության գերակայության ապահովման երաշխիքները, «Սահմանա¬դրական դատարանի տեղեկագիր», թիվ 3/52/2009, էջեր 14-25:
 • ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումներին բնորոշ հատկանիշների առանձա¬հատկությունները, «Օրինականություն», թիվ 68, 2011, էջեր 32-38:

Достижения

 • Кандидат юридических наук (2012)

Библиография

Контакты

 • Email:alaverdyan.lusine@aspu.am