Арутюнян Анна Петросовна

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Арутюнян Анна Петросовна
Anna Petrosovna Harutyunyan
Арутюнян Анна Петросовна1.jpg
На английском: Anna Petrosovna Harutyunyan
На армянском: Աննա Պետրոսի Հարությունյան
Краткая информация:
Кандидат искусствоведения

Биография

Карьера

Сочинения

 • Սոլֆեջիո - Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2010թ.
 • Հայկական մոնոդիայի լադային բնությունը - Խ. Աբովյանի 200-ամյակին նվիրված ՀՊՄՀ-ի հերթական 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, հատոր 2-րդ, Երևան 2010թ. (118-120)
 • Ալ. Հարությունյանի - Պոլիֆոնիկ սոնատը, Մշակույթների երկխոսություն. Համաշխարհային մշակույթը և Հայաստանը: Գիտական հոդվածների ժողովածու, Գյումրի- 2010
 • Առնո Բաբաջանյան. «Պոլիֆոնիկ սոնատ» - «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2011թ., Գիրք 4 (49), էջեր 207 -211
 • Լսողական վերլուծության դերը սոլֆեջիոյի դասընթացում, «Մանկավարժական միտք» հանդես, 2011թ., Գիրք 3- 4, էջեր 197- 201
 • Սոլֆեջիո - Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2012թ.
 • Սոլֆեջիո: Աշխատանքային տետր: II դասարան, Լիմուշ հրատարակչություն Երևան, 2013
 • Սոլֆեջիո: Աշխատանքային տետր: I դասարան Լիմուշ հրատարակչություն Երևան, 2013
 • Սոլֆեջիո: Աշխատանքային տետր: III դասարան Լիմուշ հրատարակչություն Երևան, 2013
 • Հ.Չեքիջյանը և Ֆրանսիան, Գիտական նստաշրջան` նվիրված Հովհաննես Չեքիջյանի ծննդյան 85-ամյակին (26-27 սեպտեմբերի, 2014), Նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»
 • Г.Чеботарян. Полифонический альбом (Ознакомление учащихся с полифоническими формами). Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию музыкально-педагогического образования в г. Казани. Казань, 2015

Достижения

 • Кандидат искусствоведения

Библиография

Контакты

 • Email: apharutyunyan@mail.ru, Harutyunyan.anna@aspu.am