Еприкян Армине Мелсиковна

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Еприкян Армине Мелсиковна
Yeprikyan Armine Melsiki
Еприкян Армине Мелсиковна1.jpg
На английском: Yeprikyan Armine Melsiki
На армянском: Եփրիկյան Արմինե Մելսիկի
Краткая информация:
Кандидат исторических наук

Биография

Образование

 • 1981-1991 - школа № 137 г. Еревана
 • 1991-1996 – училась и с отличием окончила отделение истории и правоведения факультета истории и географии АГПУ им. Х. Абовяна
 • 1996-2001 гг. - училась на кафедре истории Армении АГПУ им. Х. Абовяна

Карьера

Сочинения

 • Պետական գույքի մասնավորեցման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում, Ակունք, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1(4), Երևան, 2012:
 • Գողթանի 1919թ. ինքնա-պաշտպանությունը, Էջմիածին, 2012, Յուլիս, թիվ 7:
 • Շարուր-Նախիջևանի ժողովրդագրական վիճակը 1918-1940թթ.-ին, «Ազգ, պետություն, հայրենիք, պետակա-նության գաղափարը» Երիտասարդ գիտնա-կանների միջազգային գիտաժողով նվիրված ՀՀ անկախության 20-ամյակին (Ծաղկաձոր, 6-8 նոյեմբերի, 2012), Երևան, 2012:
 • 1903թ. հայ եկեղեցական գույքի բռնագրավման օրենքի արձագանքները Գանձակում, Ժողովածու Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետ.մանկ. համալսա-րանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի, Երևան, 2014:
 • Նախիջևանը 1917-1921 թվականներին (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2014:
 • Եղբայրական օգնության գլխավոր կարգադիր հանձնաժողովի գործունեությունն Առաջին աշխարհամարտի տարիներին Էջմիածին, 2015, Յունիս, թիվ 6:
 • Արևմտահայերի 1915թ. ինքնապաշտպանական մարտերի պատմական անհրաժեշտությունը, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան գիտական տեղեկագիր, 2015, թիվ 1 (23):
 • Diplomatic and military steps of Turkey to capture Nakhijevan, Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Vienna, 2015, vol. 1–2:
 • Methodological Issues of Teaching the Heroic Self-Defense Battles of 1915, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, vol. 197:
 • The role of Armenian legion in defense of the Armenian population of Kilikia (1919-1920) Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Vienna, 2015, vol. 7-8:

Достижения

 • Кандидат исторических наук

Библиография

Контакты

 • Email:armineeprikyan@mail.ru