Закарян Сейран Артюшаевич

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Закарян Сейран Артюшаевич
Seyran A. Zaqaryan
Закарян Сейран Артюшаевич.jpg
На английском: Seyran A. Zaqaryan
На армянском: Սեյրան Արտուշայի Զաքարյան
Краткая информация:
Заведующий кафедрой истории философии ЕГУ. Доктор философских наук, профессор

Биография

Заведующий кафедрой истории философии ЕГУ.

Сочинения

Книги

 • Զաքարյան Ս. Ա. Հայ փիլիսոփայության պատմության համառոտ ակնարկ | Մենագրություն, Երևան, 2004, 75 էջ
 • Զաքարյան Ս. Ա. Գարեգին Նժդեհ (փիլիսոփայական ճեպանկար) | Մենագրություն, Երևան, 2001, 65 էջ
 • Զաքարյան Ս. Ա. Մարդու հիմնահարցը 13-15-րդ դարերի հայ փիլիսոփայության մեջ | Մենագրություն, Երևան, 1999, 262 էջ
 • Զաքարյան Ս. Ա. Հայ իմաստասերներ (Գրիգոր Տաթևացի) | Մենագրություն, Երևան, 1998, 111 էջ
 • Զաքարյան Ս. Ա. Հայ իմաստասերներ (Հովհաննես Պլուզ Երզնկացի, Վահրամ Րաբունի) | Մենագրություն, Երևան, 1997, 94 էջ
 • Զաքարյան Ս. Ա. Հայ իմաստասերներ (Մատթեոս Ջուղայեցի, Առաքել Սյունեցի) | Մենագրություն, Երևան, 1997, 84 էջ

Статьи

 • Seyran Zakaryan. Հայկական արիստոտելականություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-20 |
 • Seyran A. Zaqaryan. Հոգու մասին Արիստոտելի ուսմունքի Հովհան Որոտնեցու մեկնաբանությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-17 |
 • Seyran Zakaryan. XIV-XV դարերի հայ փիլիսոփայությունը հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցի համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 3-20 |
 • Seyran Zakaryan. Հովհաննես Պլուզ Երզնկացին իշխանության և կառավարման մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 3-22 |
 • Seyran Zakaryan. Հայկական էպոսի հերոսների վարքագիծը ազգային ինքնության համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 2 (17), էջ 3-16 |
 • Seyran Zakaryan. Հովհան Որոտնեցու ուսմունքը հոգու և մարմնի հարաբերակցության մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 20-40 |
 • Սեյրան Զաքարյան. Հոգու միջնադարյան ըմբռնման յուրահատկությունները (Հովհան Որոտնեցու ուսմունքի օրինակով) | Հոգեկան առողջության հայկական հանդես, 2015թ․, 6 (2), 49-53 էջ, Հայաստան
 • Սեյրան Զաքարյան. Հովհան Որոտնեցու բնազանցական-գոյաբանական հայացքները | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, 4, 55-79 էջ, Հայաստան
 • Սեյրան Զաքարյան. Սոցիալական համերաշխության հարցը XIII-XV դարի հայ փիլիսոփայության մեջ | Հայագիտության հարցեր, 2015թ․, 3, 125-142 էջ, Հայաստան
 • Seyran Zakaryan. Տաթևի դպրոցի փիլիսոփայության գնահատության հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 54-66 |
 • S. A. Zaqaryan. Հեթանոսականի և քրիստոնեականի հարաբերակցության հարցը հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցում (Ագաթանգեղոս) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 140.1, Երևան 2013թ., էջ 3-11 |
 • Զաքարյան Ս. Ա. Ունիվերսալիաների հիմնահարցի էությունը: Ռեալիզմի, նոմինալիզմի և կոնցեպտուալիզմի բնութագիրը | «Փիլիսոփայության պատմություն և արդիականություն», «Լիմուշ» հրատ., Երևան, 2012, էջ 4-19
 • S. A. Zakaryan. Հայոց ինքնության քրիստոնեական հարացույցի կառուցաստեղծման պատմությունից (Եղիշե) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 135.1, Երևան 2011թ., էջ 3-15 |
 • S. A. Zakaryan. Ունիվերսալիաների հիմնահարցի Հովհան Որոտնեցու մեկնաբանությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 134.4, Երևան 2011թ., էջ 14-25 |
 • S. A. Zakaryan. Ունիվերսալիաների հիմնահարցի մեկնաբանությունը 14-րդ դարի կաթոլիկ քարոզիչների աշխատություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 133.1, Երևան 2011թ., էջ 3-14 |
 • S. Zakaryan. Նարեկացիագիտական արժեքավոր հետազոտություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 132.1, Երևան 2010թ., էջ 66-72 |
 • S. A. Zakaryan. Անվանի հայագետը (պրոֆ. Հ. Ղ. Միրզոյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 131.1, Երևան 2010թ., էջ 78-81 |
 • S. A. Zakaryan. Ունիվերսալիաների հիմնախնդրի միջնադարյան լուծումների մարքսիստական գնահատության հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 130.4, Երևան 2010թ., էջ 39-47 |
 • Seyran A. Zaqaryan. Հայկական թեմատիկան Վլադիմիր Սոլովյովի ստեղծագործություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 12-27 |
 • Seyran A. Zaqaryan. Միջնադարյան հայ փիլիսոփայության մեջ ունիվերսալիաների հիմնահարցի մեկնաբանման վերագնահատման փորձ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 90-102 |
 • Զաքարյան Ս. Ա. Փիլիսոփայության պատմություն | Մենագրություն, Երևան, 2007, 359 էջ
 • Զաքարյան Ս. Ա. Հայկական Վերածննդի հարցը (մեթոդաբանական վերլուծություն) | Մենագրություն, Երևան, 2006, 196 էջ
 • Seyran A. Zaqaryan. Համլետ Ա. Գևորգյան, Փիլիսոփայություն. Պատմություն. Մշակույթ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 216-221 |
 • Seyran A. Zaqaryan. Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասեր, Լուծմունք «Սահմանաց գրոց» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 201-203 |
 • Seyran A. Zaqaryan. Նարեկացու սխրանքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 23-36 |
 • Seyran A. Zaqaryan. Մարդու և բնության փոխհարաբերության հարցը Հովհաննես Սարկավագի «Բուն իմաստութեան» քերթվածում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 19-26 |
 • Seyran A. Zaqaryan. Միջնադարյան փիլիսոփայության մեջ ընդհանուրի և անհատի առաջնության հարցի մեկնաբանման շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 42-51 |
 • Seyran A. Zaqaryan. Եզնիկ Կողբացու երկը իբրև զրվանականության ուսումնասիրության աղբյուր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 27-33 |
 • Seyran A. Zaqaryan. Իմացության տեսության հարցերը XIII-XV դարերի հայ փիլիսոփայության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (95), Երևան 1998թ., էջ 3-15 |
 • Seyran A. Zaqaryan. Կամքի ազատության հարցը XIII-XV դդ. հայ փիլիսոփայության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 3-15 |
 • Seyran A. Zaqaryan. Գրիգոր Տաթևացու ուսմունքը իշխանության և կառավարման մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2(92), Երևան 1997թ., էջ 3-14 |
 • Seyran A. Zaqaryan. Տիեզերքի բնազանցական պատկերը և մարդու տիեզերական կարգավիճակի հարցը XIII—XV դդ. հայ իմաստասիրության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (87), Երևան 1995թ., էջ 3-13 |
 • Seyran A. Zaqaryan. Մատթեոս Ջուղայեցու մարդաբանական վարդապետությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 48-61 |

Достижения

 • Доктор философских наук
 • профессор

Библиография