Кафадарян Каро Григорьевич

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Кафадарян Каро Григорьевич
Karo Ghafadarian
Кафадарян Каро Григорьевич.jpg
На английском: Karo Ghafadarian
На армянском: Կարո Ղաֆադարյան
Дата рождения: 1907
Дата смерти: 1976
Краткая информация:
Археолог, историк

Биография

Начиная с 1940-х годов, тридцать лет руководил раскопками древней столицы Армении Двин.

Сочинения

Результаты раскопок составили двухтомник: первый том издан в 1952 г. (Ереван)

 • «Հայկական գրի սկզբնական տեսակները», Երևան 1939
 • «Ալքիմիան Պատմական Հայաստանում», Երևան 1940
 • «Հովհաննավանքը և նրա արձանագրությունները», Երևան 1948
 • «Դվին քաղաքը և նրա պեղումները»՝ երկու հատորով, Երևան 1952 և 1982
 • «Սանահնի վանքը և նրա արձանագրությունները», Երևան 1957
 • «Հաղբատ, ճարտարապետական կառուցվածքները և վիմական արձանագրությունները», Երևան 1963
 • «Երևան։ Միջնադարյան հուշարձանները և վիմական արձանագրությունները», Երևան 1975
 • Кафадарян К.Г. Город Двин и его раскопки. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1952 (на арм. яз.)
 • Кафадарян К.Г. Санаинский монастырь и его надписи. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1957 (на арм. яз.)
 • Кафадарян К.Г. Ахпат. Архитектурные сооружения и надписи на камнях. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1963 (на арм. яз.)

Достижения

 • Доктор исторических наук
 • Профессор

Библиография