Минасович Юзеф Дионисий

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Минасович Юзеф Дионисий
Минасович Юзеф Дионисий3.jpg
Другие имена: Минасович Джозеф Дионисий
Латиницей: Józef Dionizy Minasowicz
Дата рождения: 03.10.1792
Место рождения: Варшава
Дата смерти: 26.08.1849
Место смерти: Варшава
Краткая информация:
Польский поэт и переводчик. Адвокат, юрист

Биография

Учился в Варшавском лицее и университете Лейпцига, где в 1810-1814гг. изучал право.

Вернулся в Варшаву, принял соответствующий экзамен в Школе права и поступил на государственную службу в качестве стажёра (кафедра гражданского суда Варшавы, 1814). В 1815 году он был назначен почетным стажером Королевства Польского.

1 февраля 1817 он устроился на работу в качестве переводчика прокурора, одновременно работая секретарём сельскохозяйственного общества.

В годы 1818-1821 он преподавал в Королевском университете Варшавы, коммерческое право и историю римского права.

В 1819 был назначен заместителем прокурора, а два года спустя (1821) он уже был судебным защитником.

Представитель польского масонства ложи "Астерия". Был членом Варшавского Правительствующего Сената.

Умер в Варшаве в 1849 году, в возрасте 56 года и был похоронен на кладбище Powązki.

Избранные произведения

 • Świątynia nadziei w początku r. 1814 , brak miejsca i roku wydania
 • Mowa przy obchodzie żałobnym po BB∴ Członkach spr∴ i dosk∴ Ś. Jana po nazwiskiem BB∴ Polaków Zjednoczonych, w przeciągu lat siedmiu przeniesionych do wieczności, na posiedzeniu tejże∴ w dniu 11 mca X. r∴ p∴ ś∴ 5816 odbytym, miane przez B∴ mówcę... i wiersz obrzędowy ułożony przez tegoż do muzyki B∴ Karola Kurpińskiego, na dzień powyższy przeznaczony , Warszawa 1816, wyd. następne: Obchód żałobny. Kantata do muzyki... , zobacz poz. 6, t. 1
 • O polskim Białego Orła orderze rzecz historyczna , powst. 1820, "Nowy kalendarz polityczny na rok 1821" i odb. Warszawa 1820
 • Pienia nabożne na coroczne tajemnic świętych obchody i Modlitwa Pańska w hymnie... oraz pienia do Mszy św. przez Alojzego Felińskiego napisane, wszystkie do śpiewania z organem przez Karola Kurpińskiego skomponowane , Warszawa 1825; także pt. Pieśni nabożne dla rzymsko-katolickiego chrześcijaństwa w Polsce... , Warszawa 1825; wyd. następne: Pieśni nabożne do śpiewania przy organie... Jako uzupełnienie pieśni A. Felińskiego do Mszy św... Wydanie wtóre ; zobacz poz. 6, t. 1
 • Śpiew na dzień imienia najdoskonalszego B∴ Jana ant. Nofoka przew∴ M∴ K∴ Spr∴ i dosk∴ Bogini w Eleusis, w imieniu tejże∴ ułożony... Z muzyką Br∴ J. Kaszewskiego 5829/4 17 , brak miejsca wydania (1829)
 • Twory , wyd. JN Bobrowicz, t. 1-4, Lipsk 1844; wyd. następne (tytułowe): Lipsk 1872; zawartość t. 1: poz. 2, 4; (Wiersze różne z lat 1812-1843, m.in. cykle) Wrażenia i dźwięki, Neńje, Triolety, Pamiątki dla Przyjaciół, Ona, Rodzina, Śpiewy stołowe, Bajki dla dzieci i nie dla dzieci (tu m.in.: hymn koronacyjny z roku 1825; Niech żyje król! czyli polskie God save the King , Dumka włościan Jabłonny o panu, do muzyki K. Kurpińskiego – pierwodruk "Tygodnik Muzyczny" 1820, nr 11); Przekłady poz. 12; zawartość t. 2: Kilka rad dla piszących poezje do śpiewania, aw szczególności dla tłomaczów tekstów operowych; Przekłady poz. 3-4; zawartość t. 3: Fraszki własne i naśladowane, 1812-1815; Pokosy, pomysły własne i innych; (Wiersze różne z lat: 1829, 1841, bez daty, m.in. cykle:) Fraszki po ulicy, Pięć napisów, Dwie szarady; Przekłady poz. 2, 5-10; zawartość t. 4: Przekłady poz. 1, 11
 • Wiersz na dzień imienin przewielebnego M. K∴ spr∴ i dosk∴ Św. Jana pod nazwą: Astrea. Najd∴ Br∴ Karola Woydy w imieniu tejże złożony przez Br∴ Członka honorowego z harm. B∴ Karola Kurpińskiego , brak miejsca i roku wydania

Переводы (выборочно)

 • F. Schiller: Bogowie Grecji , powst. 1809, wyd. zobacz Ważniejsze utwory poz. 6, t. 4 (Przypiski); tłum. szkolne: w tymże tomie wersja z roku 1829
 • Różne przekłady młodociane (1810-1816), wyd. zobacz Ważniejsze utwory poz. 6, t. 3; przekł. z: Horacjusza, J. Dellile'a, Ch. F. Gellerta, F. von Hagedorna, O. Kopczyńskiego, F. Lope de Vega, MK Sarbiewskiego i in.; przekł. z Kopczyńskiego wyd. ponadto osobno: Do kongresu wiedeńskiego. Z łacińskiego, w dniu 1 października 1814 , brak miejsca wydania 1814
 • CW Contessa: Zagadka. Igraszka dramatyczna w 1 akcie. Z niemieckiego... wierszem przełożona , wyst. Warszawa 23 marca 1816, wyd. zobacz Ważniejsze utwory poz. 6, t. 2
 • PA Wolff: Precjoza. Drama liryczne w 4 aktach. Z niemieckiego. (muzyka: KM Weber) , wyst. Warszawa 17 marca 1827, wyd. Warszawa 1827; wyd. następne: Warszawa 1835, "Teatra Warszawskie Seria II" nr 5; wyd. 3 zobacz Ważniejsze utwory poz. 6, t. 2
 • JN Kamiński: Śpiewki wieśniacze z opery narodowej Krakowiaki i górale cz. II ... Przekład miarowy niemiecki wykonał w r. 1827..., wyd. zobacz Ważniejsze utwory poz. 6, t. 3 (z dołączeniem tekstów oryginalnych)
 • Othello, czyli Murzyn z Wenecji. Trajedia liryczna we 3 aktach. Z włoskiego ściśle-miarowo przetłumaczona i pod muzykę J. Rossiniego podłożona , wyst. Warszawa 14 czerwca 1828, wyd. Warszawa 1828; wyd. następne zobacz Ważniejsze utwory poz. 6, t. 3 (pt. Otello. Opera we 3 aktach )
 • G. Delavigne, EA Scribe: Niema z Portici. Opera w 5 aktach... Z muzyką p. (DF) Auber, z francuskiego ściśle-miarowo tłomaczona i pod muzykę podłożona , wyst. Warszawa 15 stycznia 1831, wyd. Warszawa 1831 (2 wydania); wyd. następne: "wyd. 2" zobacz Ważniejsze utwory poz. 6, t. 3
 • A. Czajkowski: Przekład niemiecki miarowy wiersza... na dzień urodzin następcy tronu połączonych Królestw W. Brytanii i Irlandii, złożony wraz z pierwotworem polskim Królowej, przez autora poezji pierwotnej , powst. 1841, wyd. zobacz Ważniejsze utwory poz. 6, t. 3 (z dołączeniem tekstu oryginalnego)
 • JW Goethe: Kilka poezji , wyd. zobacz Ważniejsze utwory poz. 6, t. 3, (zbiór przekładów z lat 1815-1842)
 • Różne przekłady późniejsze (z lat 1825-1842), wyd. zobacz Ważniejsze utwory poz. 6, t. 3, (m.in.: z A. Lamartine'a)
 • F. Schiller: Poezje... po polsku cz. 1, wyd. zobacz Ważniejsze utwory poz. 6, t. 4 (ze słowem wstępnym); zbiór przekł. z lat 1812-1843; Nurek i Godność niewiast ogł. "Biblioteka Warszawska" 1816; Do radości ogł. "Biblioteka Warszawska" 1817.
 • Anakreon: Anakreontyki miarami własnego składu , wyd. zobacz Ważniejsze utwory poz. 6, t. 1
 • F. Schiller: Hrabia z Habsburga , "Biblioteka Warszawska" 1844, t. 3
 • E. Geibel: Głosy czasu... Powtórzył po swojemu FYZ , Poznań 1845
 • F. Schiller: Przechadzki między lipami (z przedmową: Portret Schillera), "Album Malownicze", Warszawa 1849.

Изображения

Разное

Библиография

 • Polski Słownik Biograficzny, t. XXI, 1976, s. 277-278
 • T. 5: Oświecenie. W: Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967, s. 317-319
 • Twory Józefa Dyonizego Minasowicza, Volumes 1-2 (Polish Edition) (Polish) Paperback – February 16, 2010
 • Twory Józefa Dyonizego Minasowicza, Volumes 3-4 (Polish Edition) (Polish) Paperback – February 14, 2010
 • T. 5: Oświecenie. W: Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut . Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967, s. 319-328
 • ИЗ ИСТОРИИ ВАРШАВСКИХ АРМЯН / Профессор ЭДВАРД ТРЫЯРСКИ (Варшава)
 • ormianie