Навасардян Армине Грачиковна

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Навасардян Армине Грачиковна
ARMINE HRACHIKI NAVASARDYAN
Навасардян Армине Грачиковна1.jpg
На английском: ARMINE HRACHIKI NAVASARDYAN
На армянском: Արմինե Հրաչիկի Նավասարդյան
Краткая информация:
Кандидат технических наук

Биография

Образование

 • 1986-1991 - ЕрПИ Факультет Технический кибернетики. Специальность Промышленная электроника. (квалификация инженер электронщик)
 • 1987-1989 - ЕрПИ Факультет Общественных профессии. Специальность Медицинская Кибернетика (квалификация медицинский кибернетик)
 • 1992-1994 - ГИУА, Аспирантская Школа. Электронная инженерия
 • 1994-1996 - ГИУА, Аспирантская Школа, Электронная инженерия (квалификация инженер исследователь электронной инженерии)

Карьера

 • 1991-1992 - Капанская центральная больница. (инженер-программист)
 • 1993-1996 - ГИУА Аспирантская Школа.(инженер-программист)
 • 1997-1999 - Капанский филиал компании Арментел. Отдел компьютерного обслуживание (ведущий инженер).По совместительству Капанский образовательный комплекс при ГИУА (лектор)
 • 2000-2006 - Арментел Отдел программирования и программного обеспечения (инженер-программист)
 • 2006 - Армянский Государственный педагогический Университет (доцент кафедры Информатики и методики ее преподавания)
 • 2013 - Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարան, դասախոս

Сочинения

 • 2005թ. About two approaches to the decision of a problem of recognition visual images՚ Conf on Artificial Intelligence ISA’05. LasVegas Nevada, USA, June 27-30,2005 CSRES Press, Page 833-836
 • 2010թ. C++ ծրագրավորման լեզու ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 70էջ ISBN 978-9939-53-610-1
 • 2010թ. Microsoft Office Power Point 2007 ուսումնական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 114 էջ ISBN 978-9939-53-886-0
 • 2010թ. Microsoft Office Excel 2007 ուսումնական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 150 էջ ISBN 978-9939-53-858-7
 • 2010թ. Microsoft Office Word 2007 ուսումնական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 280 էջ ISBN 978-9939-53-786-3
 • 2010թ. SQL –ի հիմունքները ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 160 էջ ISBN 978-9939-53-609-5
 • 2010թ. C++լեզվի ուսուցման մեթոդաբանության մասին: Մանկավարժական միտք No 3/4 2010թ.Երևան էջ 179 -183.
 • 2010թ. Ուսումնական հաստատություններում գրադարանային աշխատանքների կազմակերպման ավտոմատացված համակարգ: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված Արցախի Պետական Համալսարանի հիմնադրման 40-ամյակին Պրակ –II , 2010թ Արցախ էջ 64-65
 • 2010թ. Ծրագրավորման լեզուների համեմատական անալիզի որոշ խնդիրներ: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված Արցախի Պետական Համալսարանի հիմնադրման 40-ամյակին Պրակ –II 2010թ Արցախ էջ 66-69,
 • 2010թ. Ժամանակակից ինֆորամացիոն տեխնոլոգիաները ուսուցման պրոցեսում առարկայի դասավանդման որոշ առանձնահատկությունների մասին: Մանկավարժություն No 4, 2010թ Երևան, էջ 34-38
 • 2010թ. Օբյեկտային կողմնորոշումով ծրագրավորման լեզուների դասավանդման առանձնահատկությունները:Մանկավարժական միտք No 1/2 2010թ.Երևան էջ 86-89
 • 2010թ. Արհեստական բանականության էլեմենտար բազայի դասավանդման մեթոդաբանկան որոշ խնդիրների մասին: Մանկավարժական միտք No 1/2 2010թ. Երևան, 96-100
 • 2010թ. Մանկավարժների վերապատրաստման որակի ստուգման թեսթային համակարգ՚ Մանկավարժություն No 1, 2010թ Երևան, էջ 11 - 17 2011թ. Microsoft Word 2003 ինքնուսույց –տեղեկատու: Երաշխավորված է հրատարակման ՄԱՐՏԻԳ Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարանի գիտխորհրդի կողմից: 288 էջ
 • 2011թ. Նեյրոնային ցանցերի տեսության դասավանդման որոշ առանձնահատկությունների մասին:Մանկավարժական միտք No 1-2 2011թ.Երևան էջ 108-113
 • 2011թ. Համակարգչային ուսուցման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման որոշ մեթոդաբանական ասպեկտները:Կրթությունը և գիտությունը Արցախում No 1-2 2011թ.Երևան էջ 126-134
 • 2011թ. Օտար լեզուների ինքնուսուցման համակարգի մասին: Օտար լեզուները Հայաստանում՚ No 2 2011թ.Երևան էջ 52-60
 • 2011թ. Բազմաստիճան ավտոմատ ուսուցման մի համակարգի և նրա հիմքում ընկած մեթոդաբանության մասին: Մանկավարժական միտք No 1-2 2011թ.Երևան էջ 88-92
 • 2011թ. Արհեստական բանականության հիմնախնդիրները և դրանց դասավանդման որոշ մեթոդաբանական հարցեր: Մանկավարժություն No 1 2011թ.Երևան էջ 21-28
 • 2011թ. PHP-ի հիմունքները: Երաշխավորված է հրատարակման ՄԱՐՏԻԳ Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարանի գիտխորհրդի կողմից: 150 էջ
 • 2011թ. Microsoft Office Access 2007 ուսումնական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2011: Հեղինակային հրատարակչություն: 222 էջ ISBN 978-9939-53-887-7
 • 2012թ. VBScript և JavaScript լեզուների համեմատական անալիզը: Մանկավարժական միտք No 3-4 2012թ.Երևան
 • 2012թ. Տվյալների բազաների կառավարման համակարգերի դասավանդման առանձնահատկությունների մասին: Մանկավարժական միտք No 1-2 2012թ.Երևան էջ 152-157
 • 2013թ. Հոգեբանական թեսթերի կազմակերպման ավտոմատացված համակարգ Մանկավարժական միտք Երևան 2013 -3-4
 • 2013թ. Համակարգչային կախվածությունը և դրանից խուսափելու մեթոդներն ու միջոցները որպես ժամանակակից մանկավարժության հիմնախնդիրներից մեկը Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: ՀՊՄՀ, Երևան 2013- No 1:
 • 2015թ. Մաթեմատիկայի էլեկտրոնային խնդրագրքերի պատրաստման մի նախագծի մասին: Մաթեմատիկական կրթություն Հանրապետական գիտաժողով 22-25 հոկտեմբերի , 2015թ, ՀՀ Երևան 2015
 • 2015թ. Web տեխնոլոգիաների դասավանդման մեթոդիկան: Մակնավարժական միտք: 2015թ. No 3
 • 2015թ. Բազմաելք և բազիսային նեյրոնային ցանցերի մեքենայական վերլուծությունը: Զեկուցվել է Ինֆորմատիկա և կրթությունը խորագրով հանրապետական գիտաժողովում, 2014թ նոյեմբերի 26-28, ԵՊՄՀ, Երևան:
 • 2015թ. Տարրական դասարանների արտագրությունների և թելադրությունների էլեկտրոնային աշխատանքային տետրերի նախագիծ: Զեկուցվել է Ինֆորմատիկա և կրթությունը խորագրով հանրապետական գիտաժողովում, 2014թ նոյեմբերի 26-28, ԵՊՄՀ, Երևան: Գտնվում է տպագրման փուլում Բնագետ ամսագրում:
 • 2015թ. Դեռահասների մոտ համակարգչային կախվածության բացահայտման և համացանցում հոգեբանական թեսթերի կազմակերպման մի նախագծի մասին: Զեկուցվել է Ինֆորմատիկա և կրթությունը խորագրով հանրապետական գիտաժողովում, 2014թ նոյեմբերի 26-28, ԵՊՄՀ, Երևան: Գտնվում է տպագրման փուլում Կրթությունը և գիտությունը Արցախում ամսագրում:
 • 2015թ. Տարրական դասարանների մաթեմատիկա առարկայի գործնական աշխատանքների կազմակերպմանմի նախագծի մասին: Զեկուցվել է Ինֆորմատիկա և կրթությունը խորագրով հանրապետական գիտաժողովում, 2014թ նոյեմբերի 26-28, ԵՊՄՀ, Երևան: Տպագրվել է Մաթեմատիկան դպրոցում ամսագրում: 2015թ №2

Достижения

 • Кандидат технических наук (1997)

Библиография

Контакты

 • Email: navasardyanarmine06@aspu.am