Неркарарян Алета Саркисовна

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Неркарарян Алета Саркисовна
Aleta Nerkararyan
Неркарарян Алета Саркисовна1.jpg
На английском: Aleta Nerkararyan
На армянском: Ալետա Սարգսի Ներկարարյան
Краткая информация:
Кандидат педагогических наук

Биография

В 1971 окончила отделение биологии и химии биохимического факультета Армянского государственного педагогического института им. Х.Абовяна.

Карьера

 • 1972-1973 - учительница химии в средней школе № 11 им. Орджоникидзе, г.Ереван
 • 1973-1974 - учительница химии и биологии в средней школе № 97 г.Ереван
 • 1974-1978 - учительница химии и биологии, заместитель директора в средней школе № 158
 • 1979-1983 – учительница химии и биологии, заместитель директора в средней школе № 145 г.Ереван
 • 1981 - преподавала в армянском государственном педагогическом институте им. Х.Абовяна
 • 1983-1987 - лаборант и одновременно работающий по совместительству на четверть ставки преподавателем кафедры зоологии и методики преподавания биологии армянского государственного педагогического института им. Х.Абовяна
 • 1987-1988 – старший лаборант и одновременно работающий по совместительству на полставки преподавателем на кафедре зоологии и методики преподавания биологии армянского государственного педагогического института им. Х.Абовяна
 • 1988-1991 – ассистент кафедры зоологии и методики преподавания биологии армянского государственного педагогического института им. Х.Абовяна
 • 1991-2002 – старший преподаватель кафедры зоологии и методики преподавания биологии армянского государственного педагогического института им. Х.Абовяна
 • С 2002 - доцент, исполняющий обязанности профессора кафедры биологии и методики ее преподавания армянского государственного педагогического университета им. Х.Абовяна

Сочинения

 • Ներկարարյան Ա.Ս., Մի քանի գործելաոճեր աշակերտների ուսումնական հաջողությունների համար կենսաբանության դասերին, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 3 պրակ, 2010թ., 4 էջ
 • Ներկարարյան Ա.Ս., Մանկավարժական գործունեության մոտիվացիան, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40-ամյակին, պրակ 1, 2010թ., 3 էջ
 • Ներկարարյան Ա.Ս., Սովորողների ճանաչողական գործունեության ակտիվացումը ուսուցման գործընթացում, «Նորք գրատուն», Երևան, 2011թ.
 • Ներկարարյան Ա.Ս., Արշակյան Ա., Աշակերտների ուսումնական հաջողությունների ապահովման շարժառիթները /մոտիվացիան/ կենսաբանության դասերին, Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2012, էջ 76-88
 • Ներկարարյան Ա.Ս., Կենսաբանության ուսուցման տեսություն և մեթոդիկա, ուսումնական ձեռնարկ, «Նորք գրատուն», Երևան, 2013թ., 204 էջ
 • Ներկարարյան Ա.Ս., Էկոլոգիական հասկացությունների ձևավորման գիտամեթոդական հիմնավորումը, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2014թ., 4 էջ
 • Ներկարարյան Ա.Ս., «Մանկավարժական այլընտրանքային տեխնոլոգիաների կիրառումը, «Նորք գրատուն», Երևան, 2015, 132 էջ

Достижения

 • Кандидат педагогических наук

Библиография