Обсуждение:Аматуни Саак

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск

Սահակ Վարդապետ Ամատունին(եկեղեցում Բաղդասարյան) ծնվել է Արագածոտնի մարզի Օշական գյուղում(III դարից եղել է Ամատունի իշխանների իշխանանիստը )Մեսրոպ անունը Սահակ Վարդապետի անվան կողքին երբեք չի հիշատակվել: Մինչև այժմ ես որպես Ամատւնիների շառավիղ պահպանել եմ Վարդապետի գրած <<Հայոց բառ ու բան>> բառարանը, իր մակագրությամբ(1906թվական): Գևորգ Ամատունի