Тароян Арсен Срапионович

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Тароян Арсен Срапионович
Arsen Srapion Taroyan
Арсен Срапионович Тароян1.jpg
На английском: Arsen Srapion Taroyan
На армянском: Արսեն Սերյոժայի Թարոյան
Краткая информация:
Кандидат физико-математических наук

Биография

Образование

 • 1959-1964 - факультет физики Ереванского Государственного Университета
 • 1963-1964 - институт Полупроводников им. Иоффе г. Ленинград
 • 1969-1972 - Аспирант кафедры оптики, физического факультета Ленинградского Государственного университета им. А. Жданова. Институт физических исследований

Карьера

Сочинения

 • «Օպտիկա առարկայի լաբորատոր աշխատանքներ», ուսումնական ձեռնարկ տպ. Հրատ. երաշխ. է Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ գիտ.խորհրդը. Մանկավարժ հրատարակչություն, Երևան 2010թ 124 էջ Վ.Ասլիզադյան, Ս.Սարգսյան:
 • Սպեկտրային սարքի աստիճանավորումը ըստ ալիքի երկարության տպ. Երևան 2011թ, Հեղ. Հրատ.երաշխ. է Խ.Աբովյանի անվ. , ՀՊՄՀ գիտ.խորհրդը 19 էջ:
 • Ատոմի միջուկի ֆիզիկա առարկայի լաբորատոր աշխատանքներ տպ. Երևան 2011թ Հեղ. Հրատ.երաշխ. է Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնը 22 էջ:
 • Ատոմային ֆիզիկայի, քվանտային երևույթներ բաժնի լաբորատոր աշխատանքներ տպ. Երևան 2011թ Հեղ.Հրատ.երաշխ. է Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնը 29 էջ Ա.Գ.Նադարյան:
 • «Օպտիկա և ատոմային ֆիզիկա ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացի ուսումնական ձեռնարկ» տպ. Երևան 2011թ Հեղ. Հրատ.երաշխ. է Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ գիտական խորհրդը 292 էջ:
 • Ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների ֆիզիկա առարկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ տպ. Երևան 2013 հեղ. Հրատ.երաշխ. է ՀՊՄՀ-ի մաթ.ֆիզ.և ինֆորմ. ֆակ-ի գիտ.խորհրդը 62 էջ Ռ.Ս.Սաքանյան:
 • Միջուկային ֆիզիկայի փորձարարական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ տպ. Երևան 2014 Երաշխավորված է ՀՀԿԳ նախարարության կողմից էջ 68 Ռ.Ս.Սաքանյան:
 • Ջերմային ճառագայթման և ատոմային ֆիզիկայի փորձարարական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ տպ. Երևան 2014Երաշխավորված է ՀՀԿԳ նախարարության կողմից 86 էջ Ռ.Ս.Սաքանյան:
 • «Սպեկտրային գծերի ինտենսիվությունների» թեմայի դասավանդման մեթոդիկայի մասին տպ. ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր ժողովածու պր.III էջ 259-264 Երևան 2014 Լ.Ս.Գասպարյան:
 • Երկու եղանակներով բարձր ջերմաստիճանների չափման մասին տպ. ՀՊՄՀ գիտական տեղակիր #2, (19) էջ 84-89, Երևան 2014 6 էջ:
 • Բետա և գամմա ճառագայթումների կլանման գօրծակիցների հաշվարկի առաջարկ ձեռագներկ.է տպ. ՀՊՄՀ գիտական տեղակիր 6 էջ, Վ.Մ.Խառատյան, Ռ.Ս.Սաքանյան:

Достижения

 • Кандидат физико-математических наук

Награды

 • Имеет многочисленные награды Армянского государственного педагогического института им. Х.Абовяна.

Библиография

Контакты

 • Email:arsen.taroyan@mail.ru