Участник:Oarakelyan/Диск/Участник Великой Отечественной войны/орден Красного Знамени и орден Красной Звезды

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск

html

Список

 1. Микоян Анастас Иванович
 2. Граши Ашот Багдасарович
 3. Айрапетян Григорий Михайлович
 4. Алавердян Христофор Николаевич
 5. Языджан Давид Мисакович
 6. Ароян Амбарцум Арутюнович
 7. Аванесов Варлаам Александрович
 8. Кобулов Амаяк Захарович
 9. Кобулов Богдан Захарович
 10. Алавердов Михаил Андреевич
 11. Манукян Андраник Александрович
 12. Корхмазян Сергей Аркадьевич
 13. Маркарян Рубен Амбарцумович
 14. Агаянц Михаил Иванович
 15. Гукасов Александр Сергеевич
 16. Агамалов Рубен Амбарцумович
 17. Джамгаров Михаил Бахшиевич
 18. Матевосов Иван Иванович
 19. Назаретянц Михаил Васильевич
 20. Бежанов Григорий Акимович
 21. Григорян Хорен Иванович
 22. Овакимян Гайк Бадалович
 23. Парсегов Михаил Артемьевич
 24. Ахназаров Амаяк Николаевич
 25. Агаянц Иван Иванович
 26. Абгаров Христофор Сергеевич
 27. Агаджанян Карапет Агамалович
 28. Акопджанов Оганес Вагаршакович
 29. Аванесов Аркадий Арсентьевич
 30. Агекян Акоп Геворкович
 31. Ахназарян Карапет Вартанович
 32. Арушанян Баграт Исаакович
 33. Арутюнян Нагуш Хачатурович
 34. Арутюнов Александр Иванович
 35. Арзуманян Анушаван Агафонович
 36. Арванов Зармайр Мамиконович
 37. Аракелян Бабкен Николаевич
 38. Аганов Сергей Христофорович
 39. Багян Григорий Карапетович
 40. Бабаян Амаяк Григорьевич
 41. Восканов Гаспар Карапетович
 42. Векилов Иван Давыдович
 43. Варданян Артак Арменакович
 44. Исаков Иван Степанович
 45. Каспаров Ашот Джумшудович
 46. Карапетян Сергей Есаевич
 47. Карапетян Асканаз Георгиевич
 48. Казарян Андраник Абрамович
 49. Киносян Степан Ильич
 50. Бжишкян Гайк Дмитриевич
 51. Шаумян Иван Константинович
 52. Чунчузов Петрос Антонович
 53. Туманян Николай Герасимович
 54. Туманян Гайк Лазаревич
 55. Тер-Саакян Рубен Тигранович
 56. Тер-Арутюнянц Михаил Карлович
 57. Татевян Григорий Шаваршович
 58. Таиров Владимир Христофорович
 59. Худяков Сергей Александрович
 60. Хаханьян Григорий Давидович
 61. Мурдугов Александр Иосифович
 62. Мкртчян Арутюн Рубенович
 63. Мкртумян Самсон Мовсесович
 64. Минасов Родион Иванович
 65. Микоян Степан Анастасович
 66. Микоян Артём Иванович
 67. Миансаров Сергей Аркадьевич
 68. Меликян Хачатур Беглярович
 69. Мелетян Арутюн Рубенович
 70. Оганесов Вазген Михайлович
 71. Оганджанян Гурген Ованесович
 72. Нагульян Мартирос Карапетович
 73. Степанян Нельсон Георгиевич
 74. Сагоян Артавазд Арамович
 75. Саакян Владимир Христофорович
 76. Атоян Акоп Татевосович
 77. Малхасян Константин Иванович
 78. Авакян Газарос Аветисович
 79. Автандилян Темик Оганесович
 80. Акопянц Геворк Тамразович
 81. Даниелян Смбат Меликович
 82. Петросян Сурен Григорьевич
 83. Мартиросян Саркис Согомонович
 84. Бурназян Сергей Авдеевич
 85. Елян Эдуард Ваганович
 86. Вартанян Геворк Андреевич
 87. Матевосян Самвел Минасович
 88. Агамиров Гога Григорьевич
 89. Асриян Ашот Минаевич
 90. Бабаян Грант Геворкович
 91. Вартумян Гарник Барсегович
 92. Джелаухов Христофор Михайлович
 93. Тащиев Сурен Амбарцумович
 94. Агамалян Артем Погосович
 95. Акопян Рубен Назарович
 96. Гаспарян Сурен Артемович
 97. Бошнагян Перч Сергеевич
 98. Закарян Вагенак Симонович
 99. Мелкумов Акоп Аршакович
 100. Мурадян Михаил Артемович
 101. Казбинцев Сергей Богданович
 102. Капрелян Рафаэль Иванович
 103. Колпакчи Владимир Яковлевич
 104. Авакян Грант Арсенович
 105. Автандилян Арсен Маркосович
 106. Айриян Армен Теванович
 107. Бабаджанян Амазасп Хачатурович
 108. Баграмян Иван Христофорович
 109. Галстян Вениамин Ованесович
 110. Иванян Христофор Иванович
 111. Израилян Валентин Согомонович
 112. Исраелян Георгий Аванесович
 113. Казарьян Ашот Вагаршакович
 114. Манукян Акоп Балабекович
 115. Манучаров Андрей Арсенович
 116. Таривердиев Карен Микаэлович
 117. Микаелян Сурен Агасиевич
 118. Симонян Шаварш Степанович
 119. Хачатрян Хорен Арменакович
 120. Аматуни Ашот Апетович
 121. Бабаян Агван Нагапетович
 122. Тер-Григорьянц Норат Григорьевич
 123. Товмасян Сурен Акопович
 124. Тер-Гаспарян Геворг Андреевич
 125. Геонджиан Георгий Гаич
 126. Галустян Астхик Оганесовна
 127. Мартиросян Гайк Оганесович
 128. Бурназян Аветик Игнатьевич
 129. Дарбинян Ншан Авакович
 130. Гаспорян Исаак Гаспарович
 131. Дарбинян Левон Хнгяносович
 132. Лазьян Иосиф Герасимович
 133. Лазарев Константин Аркадьевич
 134. Мхитаров Александр Николаевич
 135. Мурадян Виктор Асланович
 136. Исаакян Баграт Иванович
 137. Погосов Артем Карпович
 138. Арутюнян Эльмир Татулович
 139. Абульян Арменак Герасимович
 140. Сардаров Сергей Аркадьевич
 141. Адельханян Артур Исаевич
 142. Амбарцумян Захарий Николаевич
 143. Вартанян Гоар Левоновна
 144. Мурадян Мурад Ованнесович
 145. Габрильянц Рубен Николаевич
 146. Камоев Гавриил Степанович
 147. Овсепян Айк Александрович
 148. Карчикян Степан Иванович
 149. Ярамышев Иван Григорьевич
 150. Кистостуров Иван Николаевич
 151. Аведьян Дзерон Хачересович
 152. Барнагян Карапет Мкртичевич
 153. Демирян Амаяк Карапетович
 154. Дзреян Багдасар Хачатурович
 155. Чибичян Срабион Амбарцумович
 156. Мелик-Бабаханов Георгий Ваганович
 157. Наринян Николай Артёмович
 158. Папинян Борис Артемьевич
 159. Симонян Райр Георгиевич
 160. Бекчян Мукуч Сисакович
 161. Ваганов Андрей Алексеевич
 162. Аракелян Степан Хоренович
 163. Геозелян Гарегин Арутюнович
 164. Айвазов Александр Иванович
 165. Меликян Амбарцум Меликович
 166. Арутюнян Артуш Тадевосович
 167. Максапетян Гамлет Вартанович
 168. Газарян Григорий Аракелович
 169. Даниелян Амо Енокович
 170. Паязатян Хачик Амаякович
 171. Арутюнов Христофор Георгиевич
 172. Габрелян Семен Исакович
 173. Вартанесян Вартгес Агаронович
 174. Задикян Аршак Аветисович
 175. Чахмахсазян Екатерина Артемовна
 176. Саргсян Левон Наполеонович
 177. Акопян Артём Петрович
 178. Манучаров Тевос Александрович
 179. Акопов Ваган Семёнович
 180. Акопян Мамикон Степанович
 181. Аванесов Аркадий Арсенович
 182. Зиялов Андрей Сиосович
 183. Мурадян Михаил Артемьевич
 184. Аванесов Аванес Джангирович
 185. Далибалтян Гурген Арутюнович
 186. Чилингарян Арам Артемьевич
 187. Булбулян Григорий Даргоевич
 188. Айдинов Аркадий Федорович
 189. Акопян Григорий Саркисович
 190. Давыдов Ерванд Карапетович
 191. Саркисян Мисак Амбарцумович
 192. Оганесян Николай Владимирович
 193. Арутюнов Михаил Николаевич
 194. Аванесов Григорий Андреевич
 195. Агегьян Шаэн Леонович
 196. Султанянц Галуст Манукович
 197. Шаумян Леон Степанович
 198. Сааков Ваган Аркадьевич
 199. Цатуров Амбарцум Баданович
 200. Мануков Иван Тигранович
 201. Мосесов Мосес Григорьевич
 202. Устьянц Арташес Мелитосович
 203. Рустамбеков Григорий Николаевич
 204. Каспаров Аслан Хосрович
 205. Саркисьян Семён Мкртычевич
 206. Хойлунц Арсен Арутюнович
 207. Хечумов Арташес Михайлович
 208. Хачанов Валентин Мартынович
 209. Осипов Павел Петрович
 210. Товмасян Сурен Григорьевич
 211. Данилянц Константин Карапетович
 212. Зиялов Андрей Сионович
 213. Аракелова Варсеник Аракеловна
 214. Саркисов Рафаэль Семенович
 215. Саркисян Аршак Андриасович
 216. Петросян Рубен Михайлович
 217. Назаров Альберт Марутович
 218. Оганов Ерванд Осипович
 219. Навасардов Георгий Сергеевич
 220. Арутюнян Самвел Давидович
 221. Ноников Евгений Александрович
 222. Микаелян Григорий Петросович
 223. Мовсесов Сурен Арутюнович
 224. Мартиросов Исраил Иванович
 225. Мовсесов Георгий Аркадьевич
 226. Мартиросов Эдуард Агаджанович
 227. Мирзоев Джамшуд Акопович
 228. Бабаян Овсеп Акопович
 229. Микаелян Захар Арутюнович
 230. Кукуджанов Александр Никитович
 231. Карапетян Кагам Саакович
 232. Григорян Татевос Бадалович
 233. Геозалов Гарегин Арутюнович
 234. Атоян Карп Киракосович
 235. Гаврилов Петр Аркадьевич
 236. Микаелян Гедеон Айрапетович
 237. Тер-Тадевосян Аркадий Иванович
 238. Азизян Атык Кегамович
 239. Марутян Гайк Сумбатович
 240. Степанян Арташес Петросович
 241. Хачатрян Роберт Грачикович
 242. Мелик-Шахназаров Андрей Павлович
 243. Восканов Каспар Карапетович
 244. Асриян Ашот Минасович
 245. Юзбашян Мариус Арамович
 246. Григорьян Григорий Аркадьевич
 247. Газарян Исаак Айрапетович
 248. Мелкумов Левон Николаевич
 249. Тамразов Андрей Николаевич
 250. Галустов Левон Вартанович
 251. Арутюнян Артуш Татевосович
 252. Кочар Рачия Кочарович
 253. Агаджанян Сурен Ивано­вич
 254. Багдасарян Семен Карапетович
 255. Эль-Регистан
 256. Мелькумов Тигран Меликтесович
 257. Апресян Дереник Захарович
 258. Кримян Никита Аркадьевич
 259. Апресян Степан Захарович
 260. Агабеков Леон Андреевич
 261. Мамулов Степан Соломонович
 262. Акопов Георгий Мартынович
 263. Акопян Амо Матевосович
 264. Акопов Христофор Мкртычевич
 265. Асратян Эзрас Асратович
 266. Асатуров Евгений Захарович
 267. Асадов Эдуард Аркадьевич
 268. Арутюнянц Георгий Минаевич
 269. Акопов Степан Акопович
 270. Багиров Рубен Христофорович
 271. Геворкян Иван Христофорович
 272. Егиазарян Татевос Аршакович
 273. Чапчахов Лазарь Сергеевич
 274. Чайлахян Михаил Христофорович
 275. Чаилахян Георгий Христофорович
 276. Поженян Григорий Михайлович
 277. Пирумов Владимир Семенович
 278. Петросян Мигран Карапетович
 279. Мусинянц Гурген Мкртычевич
 280. Мндоянц Ашот Ашотович
 281. Мнацаканян Арамаис Навасардович
 282. Мнацаканян Александр Сидорович
 283. Мирзаханов Илларион Аветович
 284. Мирзабекян Эмиль Гайкович
 285. Магакьян Иван Георгиевич
 286. Орбели Левон Абгарович
 287. Наринян Сергей Ованесович
 288. Назаров Константин Александрович
 289. Степанян Степан Бабаевич
 290. Симонян Карапет Семенович
 291. Сафарян Самвел Аракелович
 292. Саркисян Василий Надоевич
 293. Саркисов Ашот Аракелович
 294. Саркисов Арутюн Христофорович
 295. Оганов Иван Иванович
 296. Петросянц Михаил Арамаисович
 297. Шушанян Арут Вартеросович
 298. Исаакян-Серебряков Степан Исаакович
 299. Мелконян Петрос Григорьевич
 300. Варданян Саркис Амбарцумович
 301. Казарян Норайр Вагинакович
 302. Шехоян Александр Сергеевич
 303. Поркшеян Овагим Христофорович
 304. Кнунянц Валентин Богданович
 305. Казаджиев Геннадий Карпович
 306. Тер-Ованесов Георгий Макарович
 307. Давтян Оганес Карапетович
 308. Аветикян Амик Григорьевич
 309. Арзуманян Ерванд Аванесович
 310. Григорян Арамаис Вагаршакович
 311. Оганесян Гурген Нерсесович
 312. Дадалов Оганес Микаелович
 313. Пирумов Христофор Николаевич
 314. Пирумов Ремаль Николаевич
 315. Арутюнян Георгий Самвелович
 316. Диланян Эмиль Маркосович
 317. Исаханян Геворк Анушаванович
 318. Агаджанян Николай Александрович
 319. Аянян Эдуард Меликович
 320. Мелик-Авакян Григорий Георгиевич
 321. Карагезян Мисак Амбарцумович
 322. Арутюнов Роман Сергеевич
 323. Спандарян Степан Суренович
 324. Османцева Александра Григорьевна
 325. Абрамян Хорен Арутюнович
 326. Варданян Егише Геворкович
 327. Бароян Оганес Вагаршакович
 328. Карапетян Сергей Гарединович
 329. Сукоян Николай Петрович
 330. Степанян Исраел Галустович
 331. Абрамян Вараздат Карапетович
 332. Цатурян Мехак Захарович
 333. Куликян Вараздат Макарович
 334. Чобанян Дживаншир Григорьевич
 335. Хазарьян Семён Аркадьевич
 336. Мелконян Андрей Хачикович
 337. Арутюнян Айдин Гукасович
 338. Зограбьян Овагим Луспаронович
 339. Кульбикаян Захар Капрелович
 340. Шорлуян Партех Макарович
 341. Шатворян Гурген Исаакович
 342. Ханамиров Александр Рубенович
 343. Акопян Мовсес Грантович
 344. Арутюнов Рафаэл Сейранович
 345. Асланян Александр Степанович
 346. Ахвердов Иосиф Николаевич
 347. Балаян Гарегин Шегиевич
 348. Гозулов Сергей Авдеевич
 349. Григорьян Сергей Вартанович
 350. Даниелян Ерем Иванович
 351. Караогланов Александр Гавриилович
 352. Каламкаров Вартан Александрович
 353. Калустов Григорий Шаумович
 354. Исраелян Липарит Мирзоевич
 355. Казарян Ашхарбек Саркисович
 356. Кальян Леонид Петрович
 357. Левонян Вачик Амаякович
 358. Мамиконянц Граздан Мушегович
 359. Саакян Гурген Серобович
 360. Франгулян Иван Семенович
 361. Халпахчьян Оганес Хачатурович
 362. Экимян Алексей Гургенович
 363. Гаранян Ерванд Георгиевич
 364. Исаакян Степан Исаакович
 365. Манвелян Грант Захарович
 366. Кастанаян Екатерина Сергеевна
 367. Айрапетов Шаген Александрович
 368. Кемурджиан Александр Леонович
 369. Хачатуров Юрий Григорьевич
 370. Мхитарян Ваан Григорьевич
 371. Аствацатурян Айрапет Аркадьевич
 372. Бадалян Хачатур Аршакович
 373. Исаакян Исаак Григорьевич
 374. Косян Шаварш Арзуманович
 375. Кцоян Арцрун Саркисович
 376. Саруханян Вазген Ованесович
 377. Кючарианц Артур Григорьевич
 378. Манучарян Григорий Назарович
 379. Арушанов Паша Асцатурович
 380. Бабаянц Юрий Аршамович
 381. Петросянц Андроник Мелконович
 382. Осканян Пётр Степанович
 383. Карапетян Рафик Михайлович
 384. Мартиросян Григорий Хачатурович
 385. Вартаньян Эдуард Арамаисович
 386. Сагомонян Артур Яковлевич
 387. Агоян Совет Бениаминович
 388. Мержанов Мартын Иванович
 389. Ордуян Христофор Николаевич
 390. Заробян Яков Никитович
 391. Хачикян Георгий Асвадурович
 392. Мартиросян Вазген Вартанович
 393. Айвазян Арамаис Вартанович
 394. Мирзабекян Грант Ишханович
 395. Ипекчиян Михаил Миронович
 396. Согомонян Аветик Голустович
 397. Милерян Евгений Александрович
 398. Чилингарян Самвел Сергои
 399. Шоршоров Аким Сергеевич
 400. Щёлкин Кирилл Иванович
 401. Устьян Николай Самвелович
 402. Хартавакян Саркис Вартеванович
 403. Авакян Каро Сергеевич
 404. Мартиросян Роберт Арамаисович
 405. Чобанян Геворг Авакович
 406. Вартанов Оганес Мисакович
 407. Марков Анатолий Сергеевич
 408. Асламазян Сурен Артёмович
 409. Галстян Сократ Алексеевич
 410. Калмакаров Вартан Александрович
 411. Хачатрян Захарий Авакович
 412. Геворков Александр Месропович
 413. Погосов Александр Ервандович
 414. Петросян Петрос Арташесович
 415. Григорян Григорий Степанович
 416. Нор-Аревян Татеос Хачикович
 417. Айдинян Хунгианос Дзеронович
 418. Анапалян Андраник Грикорович
 419. Дзреев Илья Татеосович
 420. Дзреян Рубен Асватурович
 421. Кардашян Хачатур Семенович
 422. Корманукян Геворк Серопович
 423. Назикян Арменак Дикранович
 424. Синанян Гайк Александрович
 425. Тащиян Саркис Хунгианосович
 426. Шорлуян Егия Мелконович
 427. Шорлуян Сергей Савельевич
 428. Явруян Аршак Степанович
 429. Исаакян Жора Григорьевич
 430. Багдасарьян Гегам Гарегинович
 431. Егоров Николай Матвеевич
 432. Ванян Ася Семеновна
 433. Давтян Саркис Оганесович
 434. Григорьян Камсар Нерсесович
 435. Агасян Ованес Никитич
 436. Осипов Николай Исаевич
 437. Восканян Сурен Саркисович
 438. Котьянц Геворк Вартанович
 439. Умиков Захарий Нерсесович
 440. Кеворков Андрей Карапетович
 441. Сафразбекян Геворк Садатович
 442. Абрамян Александр Суренович
 443. Варданян Мнацакан Егишевич
 444. Чентемиров Минас Георгиевич
 445. Решетников Михаил Михайлович
 446. Худоян Сурен Карапетович
 447. Мирзоян Завен Александрович
 448. Торосян Карапет Григорьевич
 449. Оганесян Грант Григорьевич
 450. Маилян Аршак Александрович
 451. Харатян Симон Оганесович
 452. Кинасов Роберт Семенович
 453. Аракелян Аршавир Атанесович
 454. Атабекян Сурен Хачикович
 455. Оганезов Эдуард Тигранович
 456. Мамиконян Сергей Вартанович
 457. Вартазарян Сурен Бакратович
 458. Шахназаров Жорж Самсонович
 459. Тер-Григорянц Рачья Аршалуйсович
 460. Бабаянц Авак Абелович
 461. Оганесян Хачик Геворкович
 462. Саргсян Наполеон Ашотович
 463. Арзуманян Гурген Мирзоевич
 464. Аветисян Грант Левонович
 465. Мирзоян Казанфар Костяевич
 466. Меликов Эдуард Георгиевич
 467. Григорян Азат Артемович
 468. Арутюнян Андраник Ервандович
 469. Авакян Лев Герасимович
 470. Хачиев Карл Аршакович
 471. Назыкян Арменак Тигранович
 472. Гуварян Михаил Ованесович
 473. Элоян Осип Мкртичевич
 474. Мовсесян Сурен Авакимович
 475. Межлумян Рубен Аршакович
 476. Мовсесян Сурен Авакович
 477. Агаджанян Фердинанд Багонович
 478. Петросянц Хачатур Сергеевич
 479. Закян Семён Карахани
 480. Абанасьян Арменак Исакович
 481. Холопов Георгий Константинович
 482. Дагбашян Шакар Каспарович
 483. Каграманян Агаси Сетракович
 484. Гарасаян Николай Нерсесович
 485. Арзанов Левон Сумбатович
 486. Бадальян Андроник Аванесович
 487. Цагикян Саркис Сидракович
 488. Магалов Рубен Григорьевич
 489. Ананян Карлен Мартиросович
 490. Тер-Закарян Закар Гайкович
 491. Мусаелян Владислав Артёмович
 492. Абионян Воскан Георгиевич
 493. Бжикян Арутюн Карапетович
 494. Яралянц Александр Александрович
 495. Меликджанов Эммануил Иосифович
 496. Мовсесян Арцруни Григорьевич
 497. Каспаров Арменак Семенович
 498. Елян Ваган Сергеевич
 499. Мовсесян Оганес Погосович
 500. Тер-Казаров Грант Геворкович