Егиазарян Ануш Карапетовна

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Версия от 07:21, 19 марта 2016; Ssayadov (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Егиазарян Ануш Карапетовна
Yeghiazaryan Anush
Егиазарян Ануш Карапетовна.jpg
На английском: Yeghiazaryan Anush
На армянском: Անուշ Կարապետի Եղիազարյան
Дата рождения: 15.06.1965
Место рождения: Ереван, Армения
Краткая информация:
Художница гобелена

Биография

Родилась 15.06.1965, г. Ереван.

Окончила Ереванский художественно-театральный институт (1990). С 1991 г. преподает в Ереванском педагогическом университете им. Х. Абовяна.

Участвовала в многочисленных выставках в Армении и за ее пределами: Ереван, Москва, Пловдив, Дубай, Бове и т.д.

Имела персональные выставки.

Достижения

 • Доцент (2003)
 • доктор педагогических наук (2008)
 • профессор

Награды

 • Грамота за наилучшую работу республиканской выставки посвященной 1700-летию принятия христианства в Армении. Гобелены – диптих "Посвящение Ширазу" и "Посвящение Туманяну" (2001)
 • Грамота посвященная 80-летнему юбилею Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна (2004)
 • Диплом участника международной выставки рукоделия (2011 г. Тегеран)
 • Лауреат премии за работу в номинации декоративно - прикладного искусства /изобразительное искусство/ от всемирного армянского конгресса, союза армян России, министерства диаспоры Армении, союза художников Армении (2013)

Членство в организациях

 • Член союза художников Армении (1996)
 • Член бюро секции декоративно-прикладного искусства СХ Армении (2009)
 • Член всеармянского содружества изобразительного искусства (2010)
 • Член президиума СХ Армении (2013)

Сочинения

 • Գիտահետազոտական աշխատանքը որպես ապագա գեղարվեստական կերպարվեստի ուսուցիչների պատրաստման միջոց, «Գեղարվեստական միտք» հավելված «Մանկավարժական միտք» հանդեսի, Երևան, 2011թ.
 • Tapestry in Armenia /Գոբելենի արվեստը Հայաստանում/, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես /2/, Երևան, 2011թ.
 • Անիի արհեստագործական ժառանգությունը, Հայագիտական հանդես, N 2-3, (16-17), Երևան, 2011թ.
 • Կարապետ Եղիազարյանը և հայկական գոբելենը XX դարի երկրորդ կեսին, Հայոց գորգագործական մշակույթը Հանրապետական առաջին գիտաժողով, Նյութերի ժողովածու, 18-19 նոյեմբերի, Երևան, 2011թ.
 • Անիի ոստայնային մշակույթը, <<Քրիստոնյա Հայաստան>> Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կրոնական, մշակութային, լրատվական երկշաբաթաթերթ,2011, դեկտեմբեր Ա, թիվ 23/355/
 • <<Ռոկոկո>> ոճը գեղարվեստական գործվածքների արվեստում, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես N1,Երևան, 2012թ.
 • Հայոց ոստայնագործական մշակույթի առանձնահատուկ տեսակի /գոբելեն/ ծագումնաբանությունից, Հայագիտական հանդես, N 1-2 /18-19/, <<Մանկավարժ>> հրատ., Երևան, 2012թ.
 • Նորաձև հագուստի բրենդի կայացման նախադրյալները, Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված պրոֆեսորադասախոսական կազմի, երիտասարդ գիտաշխատողների, հայցորդների, ասպիրանտների, մագիստրոսների գիտական կոնֆերանս, Երևան, 2012թ.
 • Արդյունաբերական դիզայնը գեղարվեստական նախագծման մեջ, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես N1,Երևան, 2013թ.
 • Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի դերը ազգային ավանդույթների ձևագոյացման ընթացքում, Հայագիտական հանդես, N 1 /25/, <<Մանկավարժ>> հրատ., Երևան, 2014թ

Галерея гобеленов Ануш Егиазарян

Разное

 • Ануш Егиазарян дочь основоположника искусства гобелена в Армении Карапета Егиазаряна.
 • Ануш Егиазарян яркий представитель современного текстильного авангарда в Армении, хотя ей не чужды ни армянский традиционный ковер, ни классическая западноевропейская шпалера. Многогранность таланта и разнообразие ее творческих интересов очевидны и многообещающи.

Библиография

Контакты

 • Email: anush.textile@mail.ru