Минасян Анаит Арташесовна

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Версия от 23:02, 25 марта 2016; Ssayadov (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Минасян Анаит Арташесовна
Anahit Minasyan
Минасян Анаит Арташесовна1.jpg
На английском: Anahit Minasyan
На армянском: Անահիտ Արտաշեսի Մինասյան
Краткая информация:
Кандидат педагогических наук

Биография

Карьера

Сочинения

  • Система средств и методов повышения эффективности обучения географии (5-8-ых классах основной школы)
  • Աշխարհագրության ուսուցման մեթոդներն ու միջոցները, ուսումնական ձեռնարկ, ,,Ասողիկ,, Եր., 2011, 6 մամ.:
  • Աշխարհագրության ուսուցման մեթոդիկա, ,,Էդիկ Թանգյան,, Եր., 2013, 23 մամ.:
  • Անձնակողմնորոշիչ ուսուցման պարադիգմի ազդեցությունը աշխարհագրության ժամանակակից դասի վրա, Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄհ 90-ամյակի ն նվիրված գիտաժողովի նյութերի/2012թ.դեկտեմբերի 14/,3-պրակ:Եր.2014,էջ 123-126, 4էջ:
  • Լաբորատոր և գործնական աշխատանքներ աշխարհագրության ուսուցման մեթոդիակայից, ուսումնական ձեռնարկ, Էդիկ Թանգյան>, Երևան, 2015թ, 7 մամ.:
  • Պատանի աշխարհագետների հետազոտությունները Հայկական լեռնաշխարհի Մերձարաքսյան ծալքաբեկորավոր լեռների մարզի Երախի լեռներում, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական հանրապետական համալսարան գիտաժողովի նյութեր նվիրված հայոց Մեծ Եղեռնի 100-ամյակին/ 2015 մարտի 24-25, էջ 417-440, 24էջ: Համահեղինակ Սիրանուշ Ֆախուրյան, մագիստրոս:

Достижения

  • Кандидат педагогических наук (2007)

Библиография

Контакты

  • Email: minasyananahit@yandex.ru,