Симонянц Грайр Геворкович

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Версия от 15:28, 27 октября 2014; Lpetrosyan (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Симонянц Грайр Геворкович
Дата рождения: 1919
Краткая информация:
Генерал-майор

Биография

Достижения

  • Генерал-майор (22.02.1963)

Библиография

  • Տիգրան Հայազն, Գարեգին Ղազարյան: 1000 հայազգի գեներալներ,ծովակալներ.-Ե.,Հեղինակային հրատարակություն, 2009 թ.,էջ 511: ISBN 978-9939-53-105-2
  • Арутюнян К.А., Погосян Г.Р. "Вклад армянского народа в победу в Великой Отечественной войне". М., 2010