Абгарян Армен Арамаисович

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Абгарян Армен Арамаисович
Armen A. Abgaryan
Абгарян Армен Арамаисович1.jpg
На английском: Armen A. Abgaryan
На армянском: Արմեն Արամայիսի Աբգարյան
Краткая информация:
Кандидат исторических наук

Биография

Образование

Карьера

Сочинения

 • «Армянская историография последней четверти XIX века»
 • Ա. Աբգարյան – Քերովբե Պատկանյանը որպես պատմաբան, ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական 53-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2008, էջ 231-234:
 • Ա. Աբգարյան – Անտոն /Մադաթիա/ Գարագաշյանի պատմագիտական աշխարհը, ՀՊՄՀ, Հայագիտական հանդես 1, Երևան 2008, էջ 87-99:
 • Ա. Աբգարյան – Ռուսական կողմնորոշման հիմնախնդիրը Կարապետ Եզյանի լուսաբանմամբ, Օրենք և իրավունք, 12 (182), Երևան, 2010, էջ 31-33:
 • Մ. Կարապետյան, Է. Գևորգյան, Է. Մելքոնյան, Ա. Աբգարյան – Հայոց Մեծ եղեռնի պատմության հիմնահարցերը հայ պատմագրության, Երևան, 2010, 455 էջ:
 • Ա. Աբգարյան – Գարեգին Սրվանձտյանցի գիտակն ժառանգությունը, Էջմիածին Ը, 2014, էջ 81-87:
 • Ա. Փիլիպոսյան, Լ. Գևորգյան, Ա. Աբգարյան, Ա. Զաքյան – Մեծամոր (Պատմահնագիտական ակնարկ), Երևան, 2015, 73 էջ, 44 աղյուսակ:

Достижения

 • Кандидат исторических наук

Награды

 • 2004 – лучший преподаватель истории Армении
 • 2005 – благодарность Национального собрания РА
 • 2008 – грамота мэрии г. Еревана

Библиография

Контакты

 • Email: abgaryan68a@mail.ru