Авагян Лаура Мартиновна

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Авагян Лаура Мартиновна
Laura Martin Avagyan
Авагян Лаура Мартиновна1.JPG
На английском: Laura Martin Avagyan
На армянском: Լաուրա Մարտինի Ավագյան
Краткая информация:
Кандидат филологических наук, доцент

Биография

С 1985-1990 гг. –училась на факультете филологии Ереванского государственного университета.

Карьера

Переподготовка

 • 2006-2007 гг. – переподготовка учителей учебного предмета общеобразовательных школ «Армянский язык и литература» в рамках программы «Качество и соответствие образования»
 • 2007-2008 гг. – переподготовка учителей 2-го и 3-го классов по учебному предмету «Я и окружающий мир», курсы переподготовки, организованные Институтом национального образования Министерства образования и науки

Публикации

 • "Ջիվանու քնարերգության լեզուն"
 • Ես և շրջակա աշխարհը 3, Ես և շրջակա աշխարհը 4 դասագրքերի և մեթոդական ձեռնարկի համահեղինակ, ՀՀ ԿԳՆ «Մակմիլան-Արմենիա», Երևան, 2008 -2009։
 • Ինքնուրույն ընթերցանության նյութեր, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ դասարանների ձեռնարկների համահեղինակ, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2009-2012։
 • Գրական ունկնդրում և խոսք 1-ին դասարանի ձեռնարկի համահեղինակ, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2012:
 • Մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում հեքիաթաթերապիայի կիրառումը որպես մայրենիի դասագործընթացի արդյունավետության բարձրացման միջոց, «Անընդհատ (շարունակական) պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում» խորագրով միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2013:
 • Ինքնուրույն ընթերցանությունը որպես կրտսեր դպրոցականի մտածողության զարգացման գործոն, «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները»տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, Զանգակ, 2015:
 • Բարբառային բառերն ու բառաձևերը Ջիվանու ստեղծագործություններում, «Արդի բանասիրության հիմնախնդիրերը» միջազգային գիտաժողովի նյութեր` նվիրված Մանուկ Աբեղյանի 150 ամյակին, 2015:

Достижения

 • Кандидат филологических наук

Библиография

Контакты

 • Email: Lauraavakian@mail.ru