Акопян Анна Абузетовна

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Акопян Анна Абузетовна
Anna Abuzet Hakobyan
Акопян Анна Абузетовна1.jpg
На английском: Anna Abuzet Hakobyan
На армянском: Աննա Աբուզետի Հակոբյան
Краткая информация:
Кандидат педагогических наук

Биография

Образование

Карьера

 • С 2000 – 2002 гг. –лектор педагогики на гуманитарном факультете АрГПУ имени Х. Абовяна
 • С 2002 г. – кафедра теории и истории педагогики, лектор педагогики

Читаемые курсы

 • Теоретическая педагогика
 • История образования и педагогической мысли
 • Основы педагогической деятельности
 • Практическая педагогика

Переподготовка

Сочинения

 • 19-րդ դարի երկրորդ կեսի կովկասահայ լուսավորական-կրթական շարժման երախտավորները,- «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, հասարակական գիտություններ 2010թ., N 4
 • Սովորողի և սովորեցնողի միջև հաղորդակցական առանձնահատկությունները ավանդական և զարգացնող ուսուցման տեխնոլոգիաներում,- «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, իրավագիտություն, մանկավարժություն, տնտեսագիտություն, 4-6/2012թ
 • Աշակերտների սոցիալական փորձի ձևավորումը ուսուցման գործընթացում,- Ժողովածու, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90 ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի ՄՔՄՀ-ԵՊՄՀ ամսագիր, Երևան, 2013թ
 • Ժողովրդական կրթության վիճակը Անդրկովկասում 19-րդ դարում,- «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, իրավագիտություն, մանկավարժություն, տնտեսագիտություն, 4-2/2014թ
 • 19-րդ դարի 2-րդ կեսի հայ նշանավոր գործիչները դպրոցի և ընտանեկան դաստիարակության մասին,- Մանկավարժության արդի խնդիրները.մարտահրավերներ և լուծումներ: Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու.- Եր.: «Մանկավարժ» , 2015թ

Достижения

 • Кандидат педагогических наук (2013)

Библиография

Контакты

 • Email: anna.hakobyan.72@mail.ru