Вопросы самоорганизации армянских общин на юге России

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о книге


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՈՒՄ
Вопросы самоорганизации армянских общин на юге России.jpg
Вопросы самоорганизации армянских общин на юге России
Дата издания 2010
Язык оригинала армянский
ISBN 978-9939-825-05-2
Ссылка

Аннотация

В книге изучены пласты Армянства на Юге России (ЮР) и вопросы их самоорганизации. Исследование обобщает информацию о самоорганизации, истории, нынешних вопросах, общем информационном пространстве, а также об участии армян в виртуальных сетях, сфере государственного управления, финансовой, интеллектуальной, образовательной сферах.

Книга предназначена для занимающегося вопросами Армянства экспертного сообщества, а также широкого круга читателей.

Содержание

 • ՆԱԽԱԲԱՆ
 • 1. ՎԵՐԱԲՆԱԿՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
 • 2. ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՀԱՐԱՎԻ ՀԱՅԵՐԻ ԽՄԲԵՐՆ ԸՍՏ ՎԵՐԱԲՆԱԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԵՎ ԴԱՎԱՆԱՆՔԻ
 • 3. ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ ԵՎ ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ
 • 4. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔՅԱՆ ԶԼՄ-Ն ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ
 • 5. ՀՌ ՀԱՅԵՐԸ ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ. ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ
 • 6. ՀԱՅԵՐԸ ՀՌ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵՋ. ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԵՂԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
 • 7. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՌ-ՈՒՄ
 • 8. ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄՏԱՎՈՐ ՆԵՐՈՒԺԸ ՀՌ-ՈՒՄ
 • 9. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՀԱՐԱՎՈՒՄ
 • 10. ՀՌ ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՏ
 • 11. ԿՐԱՍՆՈԴԱՐԻ ԵՐԿՐԱՄԱՍԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ, ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ. ԸՍՏ ՌԴ ՓՈՐՁԱԳԵՏ Մ. ՍԱՎՎԱՅԻ
 • 12. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ
 • ՀԱՎԵԼՎԱԾ
 • Աղյուսակ Ա1. Ռուսաստանի հարավի (Հարավային դաշնային օկրուգ (ՀԴՕ) և Հյուսիսկովկասյան դաշնային օկրուգ (ՀԿԴՕ) հայկական կառույցները
 • Աղյուսակ Ա2. «Ռուսաստանի հայերի միություն» (ՌՀՄ) կառույցի մասնաճյուղերը
 • Աղյուսակ Բ1. Հայության մտավոր ներուժը Հարավային դաշնային օկրուգում. տարածքային ցանկ
 • Աղյուսակ Բ2. Հայության մտավոր ներուժը Հյուսիսկովկասյան դաշնային օկրուգում
 • Աղյուսակ Գ1. Տեղեկություններ Կուբանի մարզի եկեղեցական-ծխական ուսումնարանների մասին 1894թ. համար
 • Աղյուսակ Գ2. Տեղեկություններ Կուբանի զորային գիմնազիայի (ք. Եկատերինոդար) սովորողների ազգային կազմի մասին 1886թ.
 • Աղյուսակ Գ3. Տեղեկություններ Կուբանի մարզի Բատալպաշայի և Եյսկի գավառների ռուսական ուսումնական հաստատություններում սովորող հայ գրիգորյանականների մասին 1895-1896թթ. տվյալներով
 • Աղյուսակ Գ4. Արմավիրի «Երեխաների հոգաբարձության միություն» իգական գիմնազիայի վարժուհիների թիվը 1901-1912 ուստարիներին
 • Աղյուսակ Գ5. Կուբանի-Սևծովյան մարզի բնակչության (ըստ ազգության) գրագիտությունը՝ 1920թ. մարդահամարի համաձայն
 • Աղյուսակ Գ6. Ժողկրթբաժնին ենթակա ազգային դպրոցների թիվը Կուբանի-Սևծովյան մարզում 1921թ.
 • Աղյուսակ Գ7. Արմավիր քաղաքի հայկական դպրոցները 1921թ.
 • Աղյուսակ Գ8. Կրասնոդար քաղաքի հայկական դպրոցները 1921թ.
 • Աղյուսակ Գ9. Հայկական դպրոցների ցանցը Կրասնոդարի երկրամասում 1967/1968 ուստարում