Мкртчян Шаген Макичевич

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Мкртчян Шаген Макичевич
Shahen-Mkrtchyan.jpg
На армянском: Մկրտչյան Շահեն Մակիչի
Дата рождения: 22.06.1936
Место рождения: с. Каринг, Гадрутский район, НКАО
Дата смерти: 27.04.2020
Краткая информация:
Историк Арцаха

Биография

Окончил Ереванский армянский государственный педагогический институт имени Х. Абовяна.

В 1965–1972 гг. директор Государственного историко-краеведческого музея НКАО.

C 1972 г. жил и работал в Ереване.

Сочинения

 • Կազմ.՝ Ուղեցույց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի պետական պատմա-երկրագիտական թանգարանի։ Ստեփանակերտ, 1969։ 47 էջ։ Համահեղ.՝ Ս. Ս. Սարգսյան։
 • Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ՝ (ուղեցույց)։ Բաքու՝ Ադրպետհրատ, 1970։ 41 էջ։
 • Нагорно-Карабахская автономная область: (путеводитель). Баку: Азернешр, 1970. 38 с.
 • Լեռնային Ղարաբաղի պատմաճարտարապետական հուշարձանները։ Երևան՝ Հայաստան, 1980։ 216 էջ, 20 թ. նկ.։
  • То же. 2-րդ վերամշ. և լրաց. հրատ.։ 1985։ 355 էջ։
 • Историко-архитектурные памятники Нагорного Карабаха. Ереван: Айастан, 1988. 359 с.
  • То же. 2-е изд. Ереван: Парберакан, 1989. 359 с.
 • Արցախ՝ պատմամշակութային համառոտ ակնարկ։ Երևան՝ Դիզակ, 1991։ 101 էջ, 5 թ. նկ.։
 • Арцах: краткий культурно-исторический очерк. Ереван: Айастан, 1991. 112 с.
 • Արցախում ես ուրիշ պատերազմ տեսա։ Երևան՝ Ամարաս, 1996։ 175 էջ։
 • Шуши: город трагической судьбы. Ереван: Амарас, 1997. 160 с. Соавт.: Щ. Б. Давтян.
 • Shushi: the city of tragic fate. Yerevan: Amaras, 1999. 164 p. Co-author: S. Davtian.
 • Կազմ.՝ Արցախի համար զոհված դիզակցիները՝ (1988–1998 թթ.)։ Երևան՝ Նոյյան Տապան, 1999։ 215 էջ։ Համահեղ.՝ Հ. Մ. Աբրահամյան։
 • Сокровища Арцаха: Географические сведения. Историко-культурный очерк. Карты, археология, архитектура. Эпиграфика, фреска, пейзаж. Поселения, этнография. Декоративное искусство. Миниатюра. Ереван: Тигран Мец, 2000. 271 с.
 • Vandalism: a collection of evidential and documentary materials about the destruction and misappropriation of the heritage of armenian-christian culture in Azerbaijan. Yerevan: Noyan Tapan, 2002. 90 p.
  • То же. 2nd rev. ed. 2004. 103 p.
 • Нагорный Карабах: анатомия свершенного Азербайджаном геноцида: (1920–1988 гг.). Степанакерт: Азат Арцах, 2003. 228 с.
 • Շուշի՝ ողբերգական ճակատագրի քաղաքը։ Երևան՝ Գասպրինտ, 2008։ 241 էջ։ Համահեղ.՝ Շ. Բ. Դավթյան։

Изображения

Библиография