Тоноян Тадевос Володяевич

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Тоноян Тадевос Володяевич
Тоноян Тадевос Володяевич.gif
Дата рождения: 01.05.1961
Место рождения: Ереван, Армения
Краткая информация:
Поэт, литературовед

Биография

Родился 1 мая 1961 г. в Ереване.

В 1978-1983 гг. учился на филологическом факультете ЕГУ.

С 1991 г. преподавал армянский язык и историю культуры в Ереванском архитектурно-строительном институте, где занимал должность доцента.

С 2002 г. преподает в Ереванском педагогическом университете им. Х. Абовяна.

С 1991 г.– главный редактор детско-юношеского журнала “Ахбюр” (“Родник”).

Его стихи публиковались в отечественной и зарубежной печати. Автор многих литературоведческих и языковедческих статей.

Произведения

 • Егише – невольный оппонент Егише (литературоведч.). Ер., 2003.
 • После земли. Ер., 2002.
 • Сказка рождения (для детей). Ер., 2001.
 • Ангелы матерей (на западноармянском). Ер., 1997.
 • Семя-звезда. Ер., 1994.
 • Կորյունի տեքստը և հայ գրերի առեղծվածը | Մենագրություն, «Աղբյուր» հրատ., 2005

Статьи

 • Լեզվի և մտածողության փոխհարաբերությունը տեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 60-69 *Հայերենի համատեքստի ձայն-կյանք, լռություն-մահ լեզվամտածողական հոմանիշությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 55-67
 • Հայոց բնագրի ընթերցումի համակարգայնությունը | «Գարուն», N 7-8, Երևան, 2010
 • Ծրագիր. ոճաբանություն | Մեթոդական ձեռնարկ, «Աղբյուր» հրատ., Երևան, 2010
 • Տեքստի տրամաբանության բացահայտումը որպես խոսքի գնահատման մեթոդ | «Հայագիտական հանդես», N 1-2, Երևան, 2009
 • «Գրականության շնչառությունն ու փառքը» | «Ազգ», Երևան, 6 մարտի, 2002
 • Եղիշեի ակամա ընդդիմախոս Եղիշեն | Մենագրություն, «Աղբյուր» հրատ., Երևան, 2002
 • Վռամշապուհ արքա փրկիչ | «Հայք», թ. 205 (532), Երևան, 1 նոյեմբերի 1995
 • Աշխարհիկ կտակարան | «Երկիր», Երևան, 7 հոկտեմբերի 1992
 • Հայաստանի հոգևոր սահմանները | «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», թ. 4, Երևան, 1990
 • Միասնական լեզվի խնդիրը | «Մաշտոց», դեկտեմբերի 6-10, Երևան, 1989
 • Բանաստեղծության «կենսաքառակուսում» | «Գրական թերթ», թ. 52, Երևան, 22 դեկտեմբերի 1989
 • Վ. Խեչումյանի «Գիրք լինելություն» վեպը | «Սովետական գրականություն», թ. 9, Երևան, 1987
 • «Զվարթնոցից» մինչև «Գիրք լինելության» | «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», թ. 4, Երևան, 1987

Достижения

Награды

 • Премия “Лучшие стихотворения года” (Армянского фонда культуры, 1999)

Библиография