Топузян Аида Ониковна

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Топузян Аида Ониковна
Aida Onik Topuzyan
Топузян Аида Ониковна.jpg
На английском: Aida Onik Topuzyan
На армянском: Աիդա Օնիկի Թոփուզյան
Краткая информация:
Доктор педагогических наук, профессор

Биография

Образование

Карьера

 • С 1975-1977 - секретарь, второй секретарь ЦК комсомола Армении
 • С 1983-1985 - первый секретарь Центрального комитета комсомола Армении
 • С 1985-1988 - второй секретарь горкома КП г.Еревана
 • С 1988-1991 - Заместитель министра народного образования АрмССР
 • С 1991-2005 - профессор Ереванского государственного университета языков и социальных наук им В.Брюсова
 • С 1998-2004 - Заместитель министра образования и науки РА
 • С 2013 – заведующая кафедрой профессионального образования и прикладной педагогики АГПУ им.Х.Абовяна

Сочинения

 • Հանդուրժողականության գաղափարախոսության ծագումն ու զարգացումը արևմտյան փիլիսոփայության և մանկավարժության մեջ/ Մանկավարժություն N3, էջ 34-44, Երևան 2012, համահեղինակ:
 • Մանկավարժական աջակցությունը որպես մանկավարժական գործընթացի հումանացման հզոր միջոց/ Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, N1-2, էջ 32-35, Երևան 2012, համահեղինակ:
 • Взаимосплетение развития, безопасности общества и прав ребенка/ Известия Российской Академии образования N2 (22), стр. 378-383, Москва 2012
 • Կրթական քաղաքականությունը և մանկավարժական պրակտիկան/ Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ N2 էջ 44-51, Երևան 2012
 • Ժամանակակից ուսուցչին ներկայացվող պահանջները/ Մանկավարժական միտք,թիվ.3-4էջ 12-18,Երևան 2012
 • Երեխայի կյանքի համար հարմար և պիտանի դպրոցի տեսլականը ԵՊԼՀ-ի ուսանողության աչքերով/ Բանբեր ԵՊԼՀ-ի Պրակ 4,էջ 22-28,Երևան 2012
 • Умения общения и сотрудничества как важнейшие качества современного учителя/ Гуманитарные исследования, ном.3/43/стр.185-89,Астрахань,2012
 • Молодежный экстремизм: истоки, предупреждение, профилактика / Материалы Международной научно-практической Конференции Ч.2,стр.150-156,Москва,2014 /соавторство/
 • Личность учителя в гуманистической педагогике/ Социокультурные и филологические аспекты в образовательном и научном контексте ст. 627-631,Япония,2014
 • Акмеологический подход в современном педагогическом образование как условия качественного образования/ журнал “Образование личности” январь но. 1 стр. 40-47, Москва, 2015, (соавторство)
 • Влияние реформ высшего образования на сфере профессиональной деятельности в контексте Болонского процесса/ Сборник материалов 10-ой международной научно-практической конференции,стр. 22-26, Москва, 2015, (соавторство)

Достижения

 • Профессор
 • Доктор педагогических наук

Награды

 • Медаль «Дружба народов СССР»
 • Медаль «За славную работу»
 • Золотая медаль Министерство образования и науки Армении
 • Золотая медаль мэра г. Еревана
 • Диплом и грамота премьер министра РА

Библиография

Контакты

 • Email: aidatopuzyan@mail.ru