Шахазиз Ерванд Акимович/Исторические зарисовки (на арм. яз.)

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о книге


Исторические зарисовки
Шахазиз Ерванд А.9.JPG
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ
Авторы Шахазиз Е.
Издательство Тифлис. Тип-я Ротинянца
Дата издания 1903
Язык оригинала армянский
Ссылка Текст

Аннотация

Содержание

  • Նոր Նախիջևանի հայկական մագիստրատ
  • Նոր-Նախիջևանցոց կայսերաչնորհ հրովարտակը և նոցա դատաստանագիրքը
  • Նոր Նախիջևանի ձեռագրերը
  • Նոր Նախիջևանի հայոց հոգեւոր դատարանը
  • Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արգութեանը և Նոր Նախիջևանի հիմնարկսթիւնը

Рецензия