Эксерджян Кемани Татос Эфенди

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Эксерджян Кемани Татос Эфенди
Эксерджян Кемани Татос Эфенди2.jpg
Латиницей: Kemani Tatyos Ekserciyan
На французском: Քեմանի Թադեոս
На армянском: Թադեոս Էքսերճյան
Дата рождения: 1858
Место рождения: Константинополь
Дата смерти: 16.03.1913
Краткая информация:
Композитор, скрипач, поэт

Биография

Родился в 1858 году в Константинополе, в церковно-музыкальной семье.

Окончил армянскую школу. Занимался музыкой у своего дяди.

Является автором более 60 композиций. Сочинял свои произведения на турецком языке.

Выступал с такими известными музыкантами своего времени как: Ahmed Rasim Bey, Civan and Andon brothers, Şevki Bey, Kemenceci Vasilaki и Tanburi Cemil Bey.

Произведения

 • Bilsen ne bela geçti şu bi–çare serimden
 • Gülşen–ı zevk–ı hayatın şimdi mehcurlardan
 • Nev–bahar–ı dehr içinde harsız gül mü olur
 • Neydi maksudun senin bu hale koymaktan
 • Şu mahzun gönlümü yar şad eylesin
 • Ben çare ararken dil–ı bi–çareye senden
 • Mani oluyor halimi takrire hicabım
 • Tir–ı çeşmin ta ciğer–gahımda hançerler vur
 • Yok mudur ey mah–peyker zerre insafın ban
 • Çektim elimi gayrı bu dünya hevesinden
 • Gönül düştü yine gülzar–ı zevka
 • Hüseyni Peşrev Devr–i Kebir
 • Hüseyni Saz Semaisi
 • Meskenim kuşe–ı zillet olalı şam–u seher
 • Ölürüm terk edemem ey gül–ı nev–reste seni
 • Sakı–ı bezm–ı elest–ı ruh iken şirin–güvar
 • Hüseyni–Aşiran Saz Semaisi
 • Açtım yüzünü talat–ı didarına baktım
 • Gözüm hasretle giryandır
 • Akl–u sabrım gitti mahzun oldum ah
 • A gözüm bakma hevayi sözüne
 • Göz süzüp yan bakışınlaa yine aldatma beni
 • Güldün eğlendin perişan hal–u kaalimle bug
 • Hatırım rahatsız etmezse seni
 • Karciğar Peşrev
 • Kemend–ı zülf esiri zülf–ı yar oldum
 • O mah–tabı aceb gösterir mi bana felek
 • Söyle çeşm–ı ela sen nur–ı imanım mısın
 • Ehl–ı aşkın neşvegahı kuşe–ı meyhanedir
 • Hoş geçen eyyamı cana her nefes ah özlerim
 • İltiyam–ı zahm–ı aşkın ah doktor çaresi
 • Kürdi'li Hicazkar Peşrev
 • Kürdi'li Hicazkar Saz Semaisi
 • Sohbetinle hoş geçen eyyamı cana özlerim
 • Uyandı bahtım artık etmem şekva felekten
 • Tağyir olunmuş guya havası
 • Gam–zedeyim deva bulmam
 • Cana firkatinle sinemi ben dağlarım
 • Geçtikçe demler sehharelendi
 • Meftunu gönül oldu o şuhane nigahın
 • Beni dilgir ederken ah visali
 • Bir gönlüme bir hal–ı perişanıma baktım
 • Çeşm–ı celladın ne kanlar döktü
 • İftirak–ıy can kederinle senin ey gül–beden
 • Mavi atlaslar giyersin
 • Mey–ı lalinle dil mestane olsun
 • Rast Peşrev
 • Rast Saz Semaisi
 • Nice feryad edeyim ah aşk senden
 • Afet misin ey hüsn–i mücessem bu ne halet
 • Atf etme sakın hançer–ı müjganını nagah
 • Cevher–ı ruhum musun ey melek
 • Çeşm–ı celladı boyandı girdi artık kaanıma
 • Efendim nev–civanımsın
 • Gel ela gözlüm efendim yanıma
 • Gülşen–ı zevk–ıy hayatın şimdi mehcurlarda
 • Güzelim gözlüğünü çeşmine tak
 • Hasretinle gün–be–gün olmakta halim ah bet
 • Suzinak Peşrev Çenber
 • Suzinak Saz Semaisi
 • Suznak–ı ateş–ı gam yetiş feryada gel
 • Suznak–ı fasl–ı aşkın söyleyim dinle yeter
 • Sevdi bir şuh–ı cihanı kim gönül
 • Bu akşam gün batarken gel
 • Nail–ı vuslat olan zinet–ı dünya bilmez
 • Ol kadar ağlattın ki gülmek bana oldu haram
 • Rahmi yok bir yare düştüm el–aman gonca Ağır
 • Ruhum musun ey ruh–ı safa–bahş–ı cihanın
 • Uşşak Peşrev
 • Uşşak Saz Semaisi

Изображения

Видео

Библиография

 • Гарник Степанян. Биографический словарь, том А. Ереван: «Советский писатель», 1973, с.343
 • [1]